Skip to content

مرکز پژوهش، فناوری و نوآوری شبکه‌های کوانتومی

امنیت ارتباطات و چالش‌های رمزنگاری

امنیت ارتباطات همواره برای جوامع بشری از اهمیت فراوان برخوردار بوده است. سابقه بروز تهدیدات امنیتی در سامانه های مخابراتی و پیدایش کامپیوترهای کوانتومی به عنوان نوعی چالش یا تهدید برای برخی از الگوریتم‌های موجود رمزنگاری، نیاز به روش‌های ایمن‌تر برای کدگذاری اطلاعات را برای همگان آشکار نمود.

مرکز نوآوری؛ از ایده تا محصول


رمزنگاری کوانتومی یک روش رمزنگاری امن و مبتنی بر اصول مکانیک کوانتومی (و نه روابط ریاضی) است که می‌تواند امنیت ارتباطات را به صورت قطعی تضمین نماید. ایجاد زیرساخت رمزنگاری کوانتومی ایمن، برای هر کشوری ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس و به دلایل فوق، به منظور رفع نیاز کشور در راستای تحقیق و توسعه در زمینه سامانه‌های رمزنگاری کوانتومی و شبکه‌های ارتباطی امن، «مرکز پژوهش، فناوری و نوآوری شبکه‌های کوانتومی» در زمستان ۱۴۰۲ و با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در دانشگاه علم و صنعت ایران با هدف ایده‌پردازی، ارائه راهکارها و انجام طرح‌های  علمی-پژوهشی و صنعتی و حمایت از طرح‌های نوآورانه و پژوهشی با ارائه مشاوره علمی تا تولید نمونه‌ی اولیه‌ی محصول (MVP)، افتتاح گردید.